Profil firmyrepka1.jpg - 996 Bytes
Spoločnosť AGRIFOP, a.s. Stakčín bola založená v roku 1995 transformáciu štátneho podniku Štátny majetok Stakčín.

Obchodné meno: AGRIFOP, a. s. Stakčín

IČO: 31713238

Základné imanie:7 629 788,251745  EUR  Rozsah splatenia: 7 629 788,251745  EUR. je rozdelené na 229 855 ks akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,193919 €.

Orgánmi spoločnosti sú:

predstavenstvo a. s. - štatutárny a výkonný orgán spoločnosti

- Ing. František Podhányi, predseda predstavenstva

 - Ing. Marián Haverlík, 2. podpredseda predstavenstva

 - Ing. Matúš Škutka, 1.podpredseda predstavenstva

 - Daniel Krátký, člen predstavenstva

 - Ing. Daniel Roško, člen predstavenstva

dozorná rada a. s.

- členovia: JUDr. Ján Bacák, Ing. Viktor Balaščík, PhD, Ing. Martin Špunta

valné zhromaždenie a. s. - najvyšší orgán spoločnosti

 

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- poľnohospodárska výroba

- výroba a predaj výrobkov z papiera a plastov

- veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností

- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

- výroba a predaj jedlých olejov a bionafty

- výroba kŕmných zmesí

- sprostredkovateľská činnosť

 

firma.jpg - 3443 Bytes